چه سایه را برای چه ارایشی استفاده کنیم

چه سایه را برای چه ارایشی استفاده کنیم

چه سایه را برای چه ارایشی استفاده کنیم

 

 


دوست دارید چشمان درشت داشته باشید از سایه های کمرنگ استفاده کنید.
سایه چشم خود را به این صورت بزنید که سایه روشن تمام پلک را پوشش دهد ، پایین پلک را با رنگ متوسط، و گوشه های خارجی چشم را سایه رنگ تیره به نگاه شما عمق داد ه می شود
سفیدی چشمتان براق تر نشان داده شود از مداد چشم آبی کمرنگ زیر چشم هایتان استفاده نمایید .
سایه رنگ هایی با پیش زمینه ی تند تر مثل طلایی،زیتونی،بنفش کمرنگ،آبی و خاکستری نگاه شما را نافذ و جذاب می کند .
بامداد قهوه ای بر روی مژه ها و داخل چشم و پلک ها که باعث خمار جلوه کردن چشمان شما می شود .
با مداد رنگ روشنی روی محل رویش مژه های پایینی بکشید این کار چشمان شما را درشت تر می کند .
از سایه قهوه ای ، وانیلی، ارغوانی کم رنگ و طلایی کمرنگ برای طبیعی نشان دادن چشم های خود استفاده کنید.
ازسایه های کرم رنگ و ملایم سایه چشم در گوشه داخلی پلک چشمتان برای نشان دادن چشمان نزدیک به هم استفاده کنید.
سایه های طلایی براق و خط چشم سیاه مالیدن کمی برق لب طلایی به لب آرایش برای خاص شدن در مهمانی شب استفاده منید
عینکی ها از سایه های روشن و صدفی استفاده نکنید این گونه سایه ها باعث می شوند چشمان شما پشت عینک گم شوند سایه های قهوه ای،بنفش و آبی مناسب ترین سایه ها برای خانم های عینکی می باشد