مدل برداشتن ابرو متناسب با فرم صورت

مدل برداشتن ابرو متناسب با فرم صورت

مدل برداشتن ابرو متناسب با فرم صورت

 

 


اولین قد تشخیص فرم صورت است ،جلوی اینه قرار بگیرید ، تمامی موها را از روی صورت کنار بزنید،سپس بدون اینکه آرایشی در چهره تان باشد،با دقت به آینه نگاه کنید:
اگر پیشانی از چانه پهن تر ی دارید ،استخوان های گونه از سایر قسمت های صورت برجسته تر همی باشند ،شکل کلی صورت از بالا به پایین باریک می شود.شما فرم صورت ایده ال را دارید و هر مدل ابرویی برای شما مناسب است
اگر صورت شما پهنا و درازای صورت به یک اندازهمی باشد . گونه های شما عریض است .ابروهای که کوتاه،زاویه دار و هشت برای شما متناسب است زیرا که فرم صورت شما گرد است .
اگر دارای چانه باریک ا، اما پهنای گونه ها زیاد هست . صورت به شکل واضحی زاویه دار است.پیشانی کوتاه پهنای صورت در قسمت شقیقه هاست.د ابرو هایی انحنا دار برای شما بهتر است زیرا زوایه صورت لوزی شما را کمتر می کند
خط مو در پیشانی و خط آرواره ها(فک ها) مربع شکل می باشند .ابرو های پهن و زاویه فک و چانه را کمتر می کند . بهتر است انحنای ابرو با زاویه ی فک در یک راستا باشد .
در صورت مستطیل شکل حالت صورت در این مدل کشیده و گونه ها فرو رفته استمدل ابروی بلند و صاف و یا منحنی مناسب برای این صورت ها است .
اگر پیشانی باریک و آرواره ها و چانه چین دار ایت صورت شما مثلثی می باشد . ابرو باید کوتاه شود،اگر صورت مثلثی کشیده است،ابروها کوتاه و صاف و اگر مثلثی کوتاه است،ابرو ها باید کوتاه و زاویه دار باشند.
پیشانی پهن و چانه ی باریک برای صورت های قلبی می باشد .ابروهای گرد برای این صورت گردها بهتر است