عوامل اسیب دهنده ابروها

عوامل اسیب دهنده ابروها

عوامل اسیب دهنده ابروها
ابروها مممکن است براثر کندن از ریشه دیگر به حالت اولیه خود باز نگردد کا رهایی مانند بند انداختن و موم انداختن جلوی رویش مجدد مو ها را می گیرد
برای شکل دادن موقت به ابروهایتان از تیغ زدن یا کوتاه کردن با قیچی کمک بگیرید.
موها ابروها طول عمری دارند و پس از گذشت زمان ابرو ها خالی می شوند برای این که دور ابرو ها در ایند به انها فرصت دهید و به مرور زمان خود را ترمیم می کند
استفاده بیش از از لوازم ارایشی که در ان فلز بکار رفته است با عث ریزش مو ها ابرو ها می شود
و هورمون ها باعث تغییر در رشد و ریش موها میشوند و نقش مهمی در رشد موها دارند
تقویت ابرو ها
ابروها ی خود را با روغن های طبیعی ماساژ دهید زیرا گردش خون را افزلیش می دهد و در تسریع رشد ابرو هتا تاثیر دارد
از غذاهایی استفاده کنید که سرشار از ویتامین های A ، C و E باشند
خواب کافی داشته باشید و عوامل استرس زا دوری کنید .
ابرو های خود را با برگ الورا که کوبیده شده است ماساژ دهید
ابرو های خود را با شیر ماساژ دهید با با یک پنبه تمیز روی ابرو های خود بمالید
استفاده از وازلین نیز باعث ضخیم شدن ابرو ها می شود