ارایش لب

ارایش لب

ارایش لب
لب های پهن و درشت لازم نیست خط لب را بیرون از لب بکشند برای برجسته شدن آن خط سفید را با مداد سفیدتان تنها در زیر لب و فقط وسط آن بکشید
آرایش لب های باریک
برای درشت تر نشان دادن لب های خود لازم است مداد لبتان پر رنگ تر از رژ لبتان باشد خط لبی دور لب اما زیر خط اصلی و البته مماس با آن بکشید، سپس با انگشت رنگ مداد را روی کل لب پخش کنید سپس روی ان را با رژ لبتان بکشید تا لب های شما پهن تر نشان داده شود
تفاوت کشیدن خط سفید لبهای پهن با لبهای باریک در این است که در مورد لبهای باریک خط سفید کاملی در زیر لب پایین کشیده خواهد شد اما در مورد لبهای پهن تنها این خط سفید در وسط لب کشیده می شود و دو طرف آن به رنگ همان خط لب خواهد بود.
رنگ رژ لب
رژ لب را در کنار لب هی خود فرار دهید و هماهنگی ان را با پوست صورت خود بررسی کنید
لب هایتان را از هم باز کنید و به صورت ارام و یک نواخت روی لب های خود بزنید
نحوه استفاده رژ لب
قبل از هر کاری لب های خود را تمیز کنید
کرم مر طوب کننده و پودر مورد نظر خود را بر روی لب ها بزنید
سپس با توجه به فرم لب خود مداد و خط لب خود را بکشید
پس از زدن رژ لبتان مقداری پنکیک روی لبتان بزنید و دوباره روی ان رژ لبتان را تمدید کنید این کار باعث ماندگاری و ثابت ماندن رژ لبتان می شود
بیشتر اوقات در هنگام کشیدن خط ممکن است لکه و رد خط لب را روی لب باقی بماند، از یک اسفنج یا دستمال نرم برای جلوگیری از این مشکل استفاده کنید. به سادگی با دست آزاد خود مقدار اضافه را از روی لب پاک کنید.